วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประวัติการศึกษา

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! 10 ภาพเด็ด สมุทรสาครบูรณะ ประวัติการศึกษา

  • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ถ.สหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.38 ในปีพ.ศ.2545
  • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ต.มหาชัย 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.27 ในปีพ.ศ.2548 

เรียนในสายอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 ในปีพ.ศ.2551 

เรียนในสายการเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม
  • ปัจจุบันเรียนที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น